Pour 2 pers, 2 Soupes, 2 Salades, 2 Riz,
28 sashimi assortis, 10 sushi assortis,
6 maki, 6 maki california
  • -
  • 01
  • +
  • -