Pour 2 pers, 2 Soupes, 2 Salades, 2 Riz,
20 sashimi assortis, 4 sushi assortis, 6 maki california, 8 brochettes (2 saumon, 2 thon,
2 poulet, 2 boeuf au fromage)
  • -
  • 01
  • +
  • -